Skupina předmětů - 2015_BEEMPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 16   Max. kreditů: 16   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B16ZPU Základy podnikání 2P+2S CS KZ L 4 4 Starý O.   13116
B1B16UEE Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2S CS KZ Z 5 4 Knápek J.   13116
B1B16ZFM Základy finančního managementu 2P+2S CS Z,ZK Z 5 4     13116
B0B16PPP Právo pro podnikání 2P+2S CS KZ L 6 4 Košík P.   13116


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.