Skupina předmětů - 2015_BOIPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
I | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B39HRY Počítačové hry 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bittner J. Bittner J. 13139
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M. Kléma J., Krajník T., Pěchouček M. 13136
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C   Z,ZK L 4 6 Felkel P. Felkel P. 13139
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Macík M., Míkovec Z. Macík M., Míkovec Z. 13139
B4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Čmolík L. Čmolík L. 13139


Stránka vytvořena 22.10.2019 05:49:56, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.