Skupina předmětů - 2015_MKYRPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | N | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Burget P. Burget P. 13135
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Šebek M. Hengster-Movric K. 13135
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V. Havlena V. 13135


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.