Skupina předmětů - 2015_MKYRPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 26   Max. kreditů: 26   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Fischer J. Fischer J. 13138
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Holub J., Vedral J. Holub J., Vedral J. 13138
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Platil A. Platil A., Roztočil J. 13138
B3M38MSE Moderní senzory 2P+2L   Z,ZK Z 3 6 Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138
B3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Šmíd R. Šmíd R., Včelák J. 13138


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.