Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupina předmětů - 2015_MKYRVOL - Volitelné odborné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné odborné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.

Student si může zvolit libovolný předmět magisterského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, EK - Elektronika a komunikace, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika, IB - Inteligentní budovy, BIO - Biomedicínské inženýrství, OES - Otevřené elektronické systémy), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru. Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 19.2.2018 17:47:29, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.