Skupina předmětů - 2015_MKYRPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | K | L | M | N | O | P | S | U
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 90   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Přeučil L. Kulich M., Přeučil L. 13133
B3M33PRO Pokročilá robotika 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Pajdla T. Pajdla T., Smutný V. 13133
B3M33PIS Průmyslové informační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kadera P. Jirkovský V., Kadera P., Vyskočil J. 13133
B3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 3 6 Pošík P. Mařík R., Pošík P. 13133
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Šebek M. Hengster-Movric K. 13135
B3M35NES Nelineární systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V. Havlena V. 13135
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 3 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6   Sojka M. 13135
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Burget P. Burget P. 13135
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hudec R. Hengster-Movric K., Hromčík M., Hudec R., Kovář P., Vítek S. 13137
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P. Kovář P. 13137
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 3 6 Roháč J. Šipoš M. 13138
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Roháč J. Roháč J. 13138


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.