Skupina předmětů - 2015_MEEMP1 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | I | J | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 62   Max. kreditů: 62   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13JAS Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Mach P. Mach P. 13113
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2+2l CS Z,ZK Z 1 5   Mindl P., Voženílek P. 13114
B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2c CS Z,ZK Z 1 5   Kočárník P., Šťastný J. 13114
B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115
B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2P+2S CS KZ Z 1 4     13116
B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Kudláček I., Weinzettel J. Kudláček I., Weinzettel J. 13113
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2+2l CS Z,ZK L 2 5 Lettl J. Lettl J. 13114
B1M15ENY Elektrárny 2+2s CS Z,ZK L 2 5 Müller Z. Klein V., Müller Z. 13115
B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Procházka R. Procházka R. 13115
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Benda V. Benda V., Černá L., Holovský J., Hrzina P. 13113
B1M14EPT Elektrické pohony a trakce 2+2l CS Z,ZK Z 3 6   Čeřovský Z., Lettl J. 13114
B1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Müller Z. Müller Z., Musil L. 13115


Stránka vytvořena 18.10.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.