Skupina předmětů - 2015_MEEMP2 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 47   Max. kreditů: 47   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M01MEK Matematika pro ekonomiku 4P+2S CS Z,ZK Z 1 6     13101
B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Vašíček J.   13116
B1M16FIM Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 2 6     13116
B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Knápek J.   13116
B1M16STA Statistické metody v ekonomii 2P+2S CS Z,ZK Z,L 2 5 Tashpulatov S.   13116
B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 3 5 Pešek O.   13116
B1M16IND Projekt magisterský 0P+4S CS Z Z 3 5     13116
B1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.