Skupina předmětů - 2015_MEEMPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | M | P | R | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 39   Max. kreditů: 39   Min. předmětů: 8 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2c CS Z,ZK Z 1 5 Kočárník P. Kočárník P. 13114
B1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS KZ Z 1 4     13115
B1M16DES Dopravní energetické systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Vítek M. Vítek M. 13116
B1M16VEN Výroba energie 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Beneš M. Beneš M. 13116
B1M16EUE Ekonomika užití energie 2P+2S CS KZ L 2 5 Beranovský J. Beranovský J. 13116
B1M16MEE Management výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13116
B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Starý O. Starý O., Vastl J. 13116
B1M16RES Rozvoj energetických systémů 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Krejcar R. Krejcar R. 13116


Stránka vytvořena 16.9.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.