Skupina předmětů - 2015_MEEMPO5 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | P | Ř | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 35   Max. kreditů: 35   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 1 4     13113
B1M16CTR Controllingové řízení 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Plachý M., Zralý M.   13116
B1M16JAK Řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Jandera J.   13116
B1M16MAV Management výroby 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13116
B1M16PMG Projektový management 2P+2S CS KZ L 2 5     13116
B1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Urbánek J.   13113
B1M16MAS Marketingové strategie 1P+3S CS Z,ZK Z 3 5 Pešek O.   13116


Stránka vytvořena 26.5.2020 12:50:28, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.