Skupina předmětů - 2015_MOIPO7 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
L | M | P | S | U
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Flach B.   13133
B4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Pěchouček M.   13136
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pěchouček M.   13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Železný F.   13136
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Železný F.   13136
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Faigl J., Krajník T.   13136


Stránka vytvořena 10.7.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.