Skupina předmětů - 2015_MOIPO8 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 35   Max. kreditů: 35   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J. Kléma J. 13136
B4M36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Kléma J., Železný F. Kléma J., Železný F. 13136
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Pospíšek M. Pospíšek M. 13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Železný F. Kuželka O., Železný F. 13136
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Flach B. Drchal J., Flach B., Franc V. 13133


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.