Skupina předmětů - 2015_MEKP2 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | P | Š | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Zvánovec S.   13117
B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 1 6 Sýkora J.   13137
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hazdra P.   13117
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pechač P.   13117
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z 2 6 Kovář P.   13137
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 26.5.2020 09:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.