Skupina předmětů - 2015_MEKP4 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Č | M | O | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 47   Max. kreditů: 47   Min. předmětů: 8 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Sovka P.   13131
B2M31SYN Syntéza audio signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Čmejla R.   13131
B2M37OBT Obrazová technika 2p+2l CS Z,ZK Z 1 6 Páta P.   13137
B2M99ZVT Zvuková technika 1 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Husník L., Jiříček O.   13137
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z 2 6 Sovka P.   13131
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pollák P.   13131
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 2 6 Vítek S.   13137
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 26.5.2020 12:50:28, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.