Skupina předmětů - 2015_MEKPV3 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | Č | D | E | I | N | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 1,3 5 Husák M. Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 1,3 5 Záhlava V. Záhlava V. 13134
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 1,3 5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Škvor Z. Hazdra P., Polívka M., Škvor Z. 13117
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z 2 6 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 2 5 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
B2M34VKE Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Hazdra P. Hazdra P., Popelka S., Záhlava V. 13134
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 2 7 Šmíd R. Šmíd R. 13138
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Bortel R. Dobeš J., Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131


Stránka vytvořena 13.12.2019 12:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.