Skupina předmětů - 2015_MEKPV4 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | K | M | O | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Klíma M., Ulovec K. Bernas M., Klíma M., Ulovec K. 13137
B2M37KAS Komprese obrazů a signálů 2p+2c CS Z,ZK L 1 5 Vítek S. Fliegel K., Rund F., Vítek S. 13137
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Fischer J. Fischer J. 13138
B2M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13131
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5 Fliegel K. Fliegel K. 13137
B2M37SSP Statistické zpracování signálů 4P+0C CS ZK L 2 5 Sýkora J. Sovka P., Sýkora J. 13137
B2M37ZV2 Zvuková technika 2 2p+2l CS Z,ZK L 2 5 Rund F. Husník L., Rund F. 13137
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Bortel R. Sovka P. 13131
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M37OBF Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Páta P. Páta P. 13137


Stránka vytvořena 28.2.2020 14:50:03, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.