Skupina předmětů - 2015_MKYREP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | L | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M35LSY Linear Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 1 8 Hušek P.   13135
BE3M33ARO Autonomous Robotics 3P+2L EN Z,ZK L 2 7 Hlaváč V., Zimmermann K.   13133
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 2 7 Šmíd R.   13138
BE3MPVT Team Work 0P+4S EN KZ L 2 6 Drábek T.   13138
BE3MPROJ8 Project 0p+6s EN Z Z 3 8     13000


Stránka vytvořena 29.5.2020 12:49:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.