Skupina předmětů - 2015_MKYREPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | N | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Burget P. Burget P. 13135
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
BE3M35ORR Optimal and robust control 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Šebek M. Hengster-Movric K. 13135
BE3M35OFD Estimation, filtering and detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Havlena V. Havlena V. 13135


Stránka vytvořena 17.10.2019 17:51:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.