Skupina předmětů - 2015_MKYREPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | M | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Vedral J. Vedral J. 13138
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Fischer J. Fischer J. 13138
BE3M38VIN Virtual Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Platil A. Platil A., Roztočil J. 13138
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Šmíd R. Šmíd R., Včelák J. 13138
BE3M38MSE Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Platil A. Platil A. 13138


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.