Skupina předmětů - 2015_MKYREPO4 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | F | I | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Hudec R. Hudec R., Vítek S. 13137
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Roháč J. Roháč J. 13138
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Roháč J. Šipoš M. 13138
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135
BE3M37LRS Aeronautical radio systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P. Kovář P. 13137


Stránka vytvořena 12.11.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.