Skupina předmětů - 2015_MKYREPV2 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | I | M | N | O | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 90   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M33PRO Advanced robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Pajdla T. Pajdla T., Smutný V. 13133
BE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 3 6 Pošík P. Mařík R., Pošík P. 13133
BE3M33PIS Industrial Information Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Kadera P. Jirkovský V., Kadera P., Vyskočil J. 13133
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Přeučil L. Kulich M., Přeučil L. 13133
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Burget P. Burget P. 13135
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Šebek M. Hengster-Movric K. 13135
BE3M35OFD Estimation, filtering and detection 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Havlena V. Havlena V. 13135
BE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135
BE3M35NES Nonlinear Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
BE3M35ORR Optimal and robust control 2P+2C EN Z,ZK L 3 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
BE3M35PSR Real -Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6   Sojka M. 13135
BE3M37LRS Aeronautical radio systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P. Kovář P. 13137
BE3M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hudec R. Hudec R., Vítek S. 13137
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Roháč J. Roháč J. 13138
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 3 6 Roháč J., Šipoš M. Šipoš M. 13138


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.