Skupina předmětů - 2015_MEEMEP2 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | I | M | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 47   Max. kreditů: 47   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M01MEK Mathematics for Economy 4P+2S EN Z,ZK Z 1 6 Helisová K.   13101
BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5 Vašíček J.   13116
BE1M16FIM Financial Management 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13116
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 2 5 Knápek J.   13116
BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13116
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
BE1M16IND Individual project 0P+4S EN Z Z 3 5     13116
BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 3 5 Pešek O.   13116
BE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5     13116


Stránka vytvořena 29.5.2020 14:49:53, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.