Skupina předmětů - 2015_MEEMEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | I | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 19   Max. kreditů: 19   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 1 5   Havlíček R., Thöndel E. 13114
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 2 5   Bauer J., Zděnek J. 13114
BE1M14SOP Simulation and Optimization in Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13114
BE1M14IND Individual Master Project 0+4c EN Z Z 3 4     13114


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.