Skupina předmětů - 2015_MEEMEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 19   Max. kreditů: 19   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5   Müller Z. 13115
BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK Z,L 2 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115
BE1M15ELS Electrical Light 2P+2L EN Z,ZK L 2 5   Žák P. 13115
BE1M15IND Master Project 0+4s EN Z Z 3 4   Bauer J., Kyncl J., Müller Z. 13115


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.