Skupina předmětů - 2015_MEEMEPO4 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 39   Max. kreditů: 39   Min. předmětů: 8 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M14ESZ Power Machine Equipment 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13114
BE1M15PPE Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN KZ Z 1 4     13115
BE1M16VEN Power and Heat Production 2P+2S EN KZ Z 1 5     13116
BE1M16DES Power Transport Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5     13116
BE1M16EUE Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13116
BE1M16MEE Management of Power Production 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Beneš M.   13116
BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5 Krejcar R.   13116
BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6 Vastl J.   13116


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.