Skupina předmětů - 2015_MEEMEPO5 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | P | Q
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 35   Max. kreditů: 35   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 1 4     13113
BE1M16CTR Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6     13116
BE1M16JAK Quality management 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5     13116
BE1M16MAV Production Management 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13116
BE1M16PMG Project Management 2P+2S EN KZ L 2 5     13116
BE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
BE1M16MAS Marketing Strategies 1P+3S EN Z,ZK Z 3 5     13116


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.