Skupina předmětů - 2015_MEKEP1 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | M | O | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M32PST Advanced Networking Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 1 6 Boháč L. Boháč L. 13132
BE2M32MKS Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 1 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK Z 1 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications 2P + 2L EN Z,ZK L 2 6 Vodrážka J. Hrad J., Kocur Z., Pravda I., Vodrážka J. 13132
BE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 2 6   Lucki M. 13132
BE2M32RTK Telephony Communication Control 2P + 2L EN Z,ZK L 2 6 Bešťák R. Bešťák R., Troller P. 13132
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.