Skupina předmětů - 2015_MEKEP2 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | F | M | P | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
BE2M32MKS Mobile Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 1 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
BE2M37DKM Digital communications 3P+1C EN Z,ZK Z 1 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M. Mazánek M. 13117
BE2M37ART Architecture of radio receivers and transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z 2 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.