Skupina předmětů - 2015_MEKEP3 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | M | P | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 1 6 Voves J. Voves J. 13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 2 6 Vítek S. Vítek S. 13137
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.