Skupina předmětů - 2015_MEKEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | I | Q | R | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication 2P + 2L EN Z,ZK Z 1 5 Šimák B.   13132
BE2M32DSV Distributed Computing 2P + 2C EN Z,ZK Z 1 5     13132
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Pechač P.   13117
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 2 5 Bečvář Z.   13132
BE2M37KDK Coding in digital communications 3P+1C EN Z,ZK L 2 5 Sýkora J.   13137
BE2M32IBE Information Security 2P + 2C EN Z,ZK Z 3 5 Vaněk T.   13132
BE2M32THO Queueing Theory 3P + 1L EN Z,ZK Z 3 5     13132
BE0M33BDT Big Data Technologies 2P+1C EN Z,ZK Z 3 4 Hučín J.   13136
BE2M37RNV Radio Navigation 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5 Kovář P.   13137


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.