Skupina předmětů - 2015_MEKEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | M | O | P | R | S | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 8 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17MIO Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Polívka M. Hoffmann K., Hudec P., Polívka M. 13117
BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 1 6 Voves J. Voves J. 13134
BE2M17MIM Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L 2 5 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P., Kořínek T. 13117
BE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 2 6   Lucki M. 13132
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 2 5 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Kocur Z., Vojtěch L. 13132
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z 3 5 Ulovec K. Bernas M., Ulovec K. 13137
BE2M37RNV Radio Navigation 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5 Kovář P. Kovář P. 13137


Stránka vytvořena 28.2.2020 05:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.