Skupina předmětů - 2015_MOIEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Průša D. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
BE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+2S EN Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 2 6   Hanzálek Z. 13135
BE4MSVP Software or Research Project   EN KZ Z,L 3 6     13000


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.