Skupina předmětů - 2015_MEEMP2-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 47   Max. kreditů: 47   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M01MEK Matematika pro ekonomiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13101
BD1M16FIU Finanční účetnictví 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5 Vašíček J. Vašíček J. 13116
BD1M16FIM Finanční management 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6 Starý O. Bemš J., Starý O. 13116
BD1M16OVY Operační výzkum 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Knápek J. Knápek J., Šafránek J. 13116
BD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13116
BD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21KP+3KS CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J. Knápek J. 13116
BD1M16MAR Marketing 14KP+6KS CS Z,ZK L 3 5 Pešek O. Pešek O. 13116
BD1M16IND Projekt magisterský 0KP+28KS CS Z Z 3 5 Osob je mnoho Bemš J., Jandera J., Králík T., Vastl J., Vašíček J. 13116
BD1M16SIR Systémové inženýrství a rozhodování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J. Knápek J., Šafránek J. 13116


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.