Skupina předmětů - 2015_MEEMPO4-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | M | P | R | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 39   Max. kreditů: 39   Min. předmětů: 8 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13114
BD1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS KZ Z 1 4     13115
BD1M16DES Dopravní energetické systémy 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5 Vítek M. Vítek M. 13116
BD1M16VEN Výroba energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5     13116
BD1M16EUE Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS KZ L 2 5 Beranovský J. Beranovský J. 13116
BD1M16MEE Management výroby energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13116
BD1M16MES Management energetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Starý O. Králík T., Starý O., Vastl J. 13116
BD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14KP+6KS CS Z,ZK L 3 5 Krejcar R. Krejcar R. 13116


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.