Skupina předmětů - 2015_MEEMPO5-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | P | Ř | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 35   Max. kreditů: 35   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 1 4     13113
BD1M16CTR Controllingové řízení 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 6     13116
BD1M16JAK Řízení jakosti 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5     13116
BD1M16MAV Management výroby 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13116
BD1M16PMG Projektový management 14KP+6KS CS KZ L 2 5     13116
BD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5     13113
BD1M16MAS Marketingové strategie 7KP+9KS CS Z,ZK Z 3 5     13116


Stránka vytvořena 4.6.2020 09:49:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.