Skupina předmětů - BSITMPV1 - Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - zaměření Multimediální technologie
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C   Z,ZK L 4 6 Felkel P.   13139
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L CS Z,ZK L 5 5 Klíma M.   13137
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Berka R., Rund F.   13139
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+4D   KZ Z 5 5 Sedláček D.   13139

Zaměření: Multimediální technologie


Stránka vytvořena 4.6.2020 09:49:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.