Skupina předmětů - BSITMPV3 - Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - zaměření Siťový specialista
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D   Z,ZK L 4 5 Kubr J. Kubr J. 13139
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 5 Kencl L. Kencl L., Macejko P. 13132
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D   Z,ZK Z 5 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L. 13132
B6B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 5 Troller P. Troller P. 13132
B6B32TKS Telekomunikační sítě 2P + 2L + 2D   Z,ZK L 6 5 Hrad J. Hrad J., Pravda I. 13132

Zaměření: Siťový specialista


Stránka vytvořena 18.11.2019 17:50:49, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.