Skupina předmětů - 2016_BEEKP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | F | I | L | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 111   Max. kreditů: 111   Min. předmětů: 21 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD5B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8   Kalousová A. 13101
BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8 Tkadlec J. Korbelář M., Vivi P. 13101
BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14KP+6KC CS KZ Z 1 4   Nová I. 13114
BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 4   Fialová H. 13116
BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6 Jelínek I. Jelínek I. 13136
BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6 Habala P. Habala P. 13101
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28KP+6KC CS Z,ZK L 2 8 Hájek P. Korbelář M. 13101
BD5B02FY1 Fyzika 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 7 Plocek J. Plocek J., Staněk Z. 13102
BD5B16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z L 2 4 Hrubá M. Hrubá M. 13116
BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
BD5B34EPS Elektronika 14KP+6KL CS KZ L 2 4 Jirásek L., Záhlava V. Jirásek L., Záhlava V. 13134
BD5B02FY2 Fyzika 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 7 Plocek J. Plocek J., Staněk Z. 13102
BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Macháč J. Macháč J., Škvor Z. 13117
BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5 Hospodka J. Náhlík J. 13131
BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 3 4 Vítek S. Vítek S. 13137
BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4 4   Jirásek L. 13000
BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14KP+6KC   Z,ZK L 4 6 Helisová K. Helisová K. 13101
BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 4 Teplý T. Teplý T. 13134
BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 4 5 Haasz V. Haasz V. 13138
BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 5 8   Jirásek L. 13000
BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 6 4 Starý O. Starý O. 13116


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.