Skupina předmětů - 2016_MLAKEPO - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | F | I | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 32   Max. kreditů: 32   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ Z 1 2 Saláková D.   13104
BE9M14AML Aerodynamics and Flight Mechanics 2P+4L EN Z,ZK Z 1 6 Kočárník P. Kočárník P. 13114
BE9M37KIN Space Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Hudec R. Hudec R., Vítek S. 13137
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ L 2 2 Saláková D.   13104
BE9M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK   2 6 Roháč J., Šipoš M. Šipoš M. 13138
BE9M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.