Skupina předmětů - 2015_MOIEPO6 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | I | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M36DS2 Database systems 2 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Svoboda M. Svoboda M. 13136
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Bureš M. Bureš M., Frajták K. 13136
BE4M36ESW Effective Software 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Šišlák D. Sojka M., Šišlák D. 13136
BE4M36SWA Software Architectures 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Al-Beywanee B. Al-Beywanee B., Bureš M., Frajták K. 13136
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6 Šůcha P. Šůcha P. 13135
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Pevný T. Pevný T. 13136


Stránka vytvořena 22.10.2019 17:49:49, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.