Skupina předmětů - 2015_MOIEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | I | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M32PST Advanced Networking Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 1 6 Boháč L.   13132
BE4M36BSY Introduction to Computer Security 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Pevný T.   13136
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
BE4M01MKR Mathematical Cryptography 4P+2S EN Z,ZK L 2 6     13101
BE4M36KBE Communications Security 3P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Bureš M.   13136


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.