Skupina předmětů - 2015_MEKEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | E | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 33   Max. kreditů: 33   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Pollák P. Pollák P. 13131
BE2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Husák M. Husák M. 13134
BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
BE2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 1,3 5 Janíček V. Janíček V. 13134
BE2M31DSP Advanced DSP methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Sovka P. Sovka P. 13131
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 2 7 Šmíd R. Šmíd R. 13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.