Skupina předmětů - 2015_MEKEPO4 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13131
BE2M37KAS Compression of images and signals 2p+2c EN Z,ZK L 1 5     13137
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z 1 5     13137
BE2M31ZAS Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13131
BE2M37ZV2 Audio Technology 2 2p+2l EN Z,ZK L 2 5 Rund F.   13137
BE2M31ADA Adaptive signal processing 2p+2c EN Z,ZK Z 3 5     13131


Stránka vytvořena 4.8.2020 17:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.