Skupina předmětů - 2015_MEKEVOL1 - Elective subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | M | N | P | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Elective subjects
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L   6 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
BE2M17VOT Fiber Optic Technology 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
BE2M17MIO Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z   5 Polívka M. Hoffmann K., Hudec P., Polívka M. 13117
BE2M17MIM Microwave Measurements 2P+2L EN Z,ZK L   5 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P., Kořínek T. 13117
BE2M31ADA Adaptive signal processing 2p+2c EN Z,ZK Z   5     13131
BE2M31DSP Advanced DSP methods 2P+2C EN Z,ZK L   6 Sovka P. Sovka P. 13131
BE2M31ZAS Analog Signal Processing 2P+2S EN Z,ZK L   5     13131
BE2M31BSG Biological Signals 2P+2L EN Z,ZK L   5     13131
BE2M31ZRE Speech Processing 2P+2C EN Z,ZK L   6 Pollák P. Pollák P. 13131
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Čmejla R. Novotný M. 13131
BE2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z   5 Janíček V. Janíček V. 13134
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L   6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
BE2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z   5 Husák M. Husák M. 13134
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L   6 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L   5 Voves J. Voves J. 13134
BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z   5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
BE2M34VKE Power Electronics 2P+2L EN Z,ZK L   5     13134
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z   6 Voves J. Voves J. 13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
BE2M37MOT Advanced areas in image and video technology 2p+2l EN Z,ZK Z   5     13137
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
BE2M99ZVT Audio Technology 1 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Husník L. Husník L., Jiříček O., Rund F. 13137
BE2M37ZV2 Audio Technology 2 2p+2l EN Z,ZK L   5 Rund F. Husník L., Rund F. 13137
BE2M37KAS Compression of images and signals 2p+2c EN Z,ZK L   5 Vítek S. Fliegel K., Rund F., Vítek S. 13137
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting 2p+2l EN Z,ZK Z   5 Ulovec K. Bernas M., Ulovec K. 13137
BE2M37OBT Image Technology 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Páta P. Klíma M., Páta P. 13137
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z   6 Vítek S. Vítek S. 13137
AE0M37SEK Synchronization and Equalization in Digital Communications 3P+1S EN Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L   7 Šmíd R. Šmíd R. 13138

Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.