Skupina předmětů - 2015_MEKVOL1 - Volitelné odborné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné odborné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L   6 Hazdra P. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L   5 Škvor Z. Hazdra P., Polívka M., Škvor Z. 13117
B2M17MIM Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L   5 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P., Kořínek T. 13117
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
B2M31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Bortel R. Sovka P. 13131
B2M31AED Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L   5 Čmejla R. Čmejla R. 13131
B2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Bortel R. Dobeš J., Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M31SYN Syntéza audio signálů 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
B2M31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L   5 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK L   6 Pollák P. Pollák P. 13131
A0M32KMP Komunikační a mediální právo 2P + 2C CS Z,ZK Z   4 Brabec Z. Brabec Z., Ondráček P. 13132
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z   5 Zeman T. Zeman T. 13132
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Husák M. Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z   6 Voves J. Voves J. 13134
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L   6 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L   5 Voves J. Voves J. 13134
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L   6 Jakovenko J., Janíček V. Jakovenko J., Janíček V., Novák J. 13134
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Hazdra P. Hazdra P., Jirsa J. 13134
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z   5 Záhlava V. Záhlava V. 13134
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
B2M34VKE Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L   5 Hazdra P. Hazdra P., Popelka S., Záhlava V. 13134
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Klíma M., Ulovec K. Bernas M., Klíma M., Ulovec K. 13137
B2M37KAS Komprese obrazů a signálů 2p+2c CS Z,ZK L   5 Vítek S. Fliegel K., Rund F., Vítek S. 13137
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Vítek S. Skalický P., Vítek S. 13137
B2M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Fliegel K. Fliegel K. 13137
B2M37OBF Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Páta P. Páta P. 13137
B2M37OBT Obrazová technika 2p+2l CS Z,ZK Z   6 Páta P. Klíma M., Páta P. 13137
B2M37SSP Statistické zpracování signálů 4P+0C CS ZK L   5 Sýkora J. Sovka P., Sýkora J. 13137
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
B2M99ZVT Zvuková technika 1 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Husník L., Jiříček O. Husník L., Jiříček O., Rund F. 13137
B2M37ZV2 Zvuková technika 2 2p+2l CS Z,ZK L   5 Rund F. Husník L., Rund F. 13137

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.