Skupina předmětů - 2015_MEKVOL4 - Volitelné odborné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné odborné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L   6 Hazdra P.   13117
B2M17CAD CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L   5 Škvor Z.   13117
B2M17MIM Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L   5 Hudec P.   13117
B2M17MIO Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Polívka M.   13117
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L   6 Pechač P.   13117
B2M17VOT Vláknově optické technologie 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Zvánovec S.   13117
B2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z   5     13131
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L   5     13132
B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z   6     13132
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK L   6 Vodrážka J.   13132
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK Z   5     13132
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK Z   5     13132
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z   5     13132
B2M32IBE Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK Z   5 Vaněk T.   13132
B2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L   6 Boháč L.   13132
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2L CS Z,ZK Z   6 Boháč L.   13132
B2M32PRS Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z   5     13132
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2P + 2L CS Z,ZK L   6 Bešťák R.   13132
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z   5     13132
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Husák M.   13134
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z   6 Voves J.   13134
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L   6 Husák M.   13134
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L   5 Voves J.   13134
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L   6 Jakovenko J., Janíček V.   13134
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Hazdra P.   13134
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z   5 Záhlava V.   13134
B2M34PIO Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Jeřábek V., Prajzler V.   13134
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Jakovenko J.   13134
B2M34VKE Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L   5 Hazdra P.   13134
B0M33BDT Technologie pro velká data 2P+1C CS Z,ZK Z   4 Paščenko P., Sušický M.   13136
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Kovář P.   13137
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L   5 Skalický P.   13137
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z   6 Sýkora J.   13137
B2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L   5 Sýkora J.   13137
B2M37RNV Rádiová navigace 2p+2c CS Z,ZK L   5 Kovář P.   13137
B0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2P+2L CS Z,ZK L   4 Klíma M.   13137
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L   7 Šmíd R.   13138

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 4.6.2020 09:49:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.