Skupina předmětů - 2018_BBIOP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | E | F | G | K | L | M | O | P | R | S | Ú | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 136   Max. kreditů: 136   Min. předmětů: 27 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Velebil J. Velebil J. 13101
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 1 6 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2P+1L CS KZ Z 1 4 Hrzina P., Müller Z. Hrzina P., Müller Z. 13115
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ Z 1 4 Kvítek V. Kvítek V. 13131
BAB37ZPR Základy programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Vítek S. Vítek S. 13137
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P. Habala P. 13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 2 7 Tišer J. Hájek P. 13101
B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 2 6 Bednařík M. Bednařík M., Koníček P. 13102
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Kvítek V. Kvítek V. 13131
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R. Čmejla R., Máša P. 13131
BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Faigl J. Faigl J. 13136
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Hamhalter J. Bohata M. 13101
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bednařík M. Bednařík M., Jíra J., Koller J., Koníček P. 13102
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK   3 3 Pilarčíková I. Pilarčíková I. 13102
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Pankrác V. Pankrác V. 13117
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2S CS Z,ZK Z,L 3 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
BAB31GEN Genetika 2P CS ZK Z 3 3 Kočárek E. Kočárek E. 13131
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Čmejla R. Janča R. 13131
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K., Tišer J. Helisová K. 13101
BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Fabián V. Fabián V., Jíra J. 13102
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Husák M. Bouřa A., Husák M., Laposa A. 13134
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 4 5 Fliegel K. Fliegel K. 13137
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 4 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 5 4     13000
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 5 7 Werner T. Kroupa T., Werner T. 13133
B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Matas J. Drbohlav O., Matas J. 13133


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.