Skupina předmětů - 2018_BBIOPV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | L | M | N | S | T | Ú
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 14   Max. kreditů: 55   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B01NUM Numerické metody 2P+2C CS Z,ZK Z 4 6 Navara M. Navara M. 13101
B2B32STE Síťové technologie 2P + 2C CS Z,ZK Z 4 4 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L. 13132
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 4 4 Janíček V. Janíček V., Teplý T. 13134
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 4 6 Šusta R. Šusta R. 13135
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 6 Fischer J. Fischer J., Petrucha V. 13138
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 5 Demlová M. Dostál M. 13101
B0B02UAK Úvod do akustiky 2+2L CS KZ L 5 4 Jiříček O. Brothánek M., Jiříček O. 13102
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 5 4 Hudec P. Hudec P., Kořínek T., Pechač P. 13117
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2S CS Z,ZK Z 5 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 5 6   Svoboda M. 13136


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.