Skupina předmětů - 2018_MBIOP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | L | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Havlík J. Havlík J. 13131
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J. Kléma J. 13136
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kybic J. Kybic J. 13133
BMPROJ6 Diplomový projekt 0p+6s CS Z   3 6 Máša P., Pošík P.   13000


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.