Skupina předmětů - 2018_MBIOPV1 - Povinně volitelné předměty - specializace Bioinformatika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | K | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Bioinformatika
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Průša D. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Flach B. Drchal J., Flach B., Franc V. 13133
B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z. 13135
BAM36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kléma J., Železný F. Kléma J., Železný F. 13136
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Pospíšek M. Pospíšek M. 13136


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.